11 thế bi retro cơ bản và nâng cao

retro bi chủ, bi carde chạm 1 băng

Dưới đây là hướng dẫn kỹ thuật đánh bida phăng (kỹ thuật retro bida) trong khu vực bàn ngắn. Bao gồm hình ảnh và video minh họa cho 7 thế đánh bida retro cơ bản (bi carde chạm 1 và 2 băng) và 4 thế bi retro nâng cao (bi carde chạm 3 băng).

Kỹ thuật này được thực hiện bởi cao thủ bida phăng Châu Âu – Xavier Gretillat. Ông đã sử dụng kỹ thuật đánh chết bi (đánh amocti) để đẩy bi vừa chạm bi đích, cùng với việc tính toán đường đi của bi carom (1 băng, 2 băng hoặc 3 băng) trước khi hợp với bi đích và bi chủ, tạo thành thế gom bi. Tập luyện và nhớ các thế bi này để có thể áp dụng ngay trong thi đấu bida.

1. Retro bi chủ, bi carde chạm 1 băng

retro bi chủ, bi carde chạm 1 băng
retro bi chủ, bi carde chạm 1 băng

2. Retro bi chủ, bi carde chạm 2 băng

Retro bi chủ, bi carde chạm 2 băng
Retro bi chủ, bi carde chạm 2 băng

3. Retro bi chủ chạm 1 băng, bi carde chạm 3 băng

Retro bi chủ chạm 1 băng, bi carde chạm 3 băng
Retro bi chủ chạm 1 băng, bi carde chạm 3 băng

4. Video hướng dẫn chi tiết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *