Hướng dẫn cách trô, kéo bida dễ trúng và nhanh gom

Minh họa 12 thế bi retro

Dưới đây là hướng dẫn kỹ thuật về cách đánh retro và kéo bằng hình ảnh và video, tập trung vào 12 thế đánh cơ bản nhất trong bida phăng. Gerhard Huber – một cơ thủ người Đức sẽ hướng dẫn cách trô và kéo bida một cách thuận lợi nhất để gom bi (bao gồm kỹ thuật retro, kéo trực tiếp, trô kéo chết bi, retro 1 băng, và kỹ thuật đánh Pique…

Hình ảnh minh họa cho kỹ thuật đánh 12 thế trô, kéo bida

Minh họa 12 thế bi retro
Minh họa 12 thế bi retro

Chi tiết về các thế bi và kỹ thuật đánh cụ thể:

 1. Kéo trực tiếp sử dụng ép phê nghịch, lấy mép ngoài bi đích, đẩy bi carde chạm 2 băng ngắn để tạo thế bi chủ nằm ngoài 2 bi còn lại trong khu vực bàn ngắn.
 2. Retro trực tiếp sử dụng ép phê nghịch, đẩy bi carde chạm 1 băng ngắn về góc dậu.
 3. Kéo trực tiếp, sử dụng ép phê thuận, đẩy bi carde chạm 1 băng trong khu vực bàn ngắn.
 4. Kéo trực tiếp, sử dụng ép phê thuận, lấy mép ngoài bi đích, đẩy bi carde chạm 3 băng trong khu vực bàn ngắn để tạo thế bi chủ nằm ngoài 2 bi còn lại trong khu vực bàn ngắn.
 5. Kéo trực tiếp, lấy mép ngoài bi đích, đẩy bi carde đi 2 băng dài về khu vực bàn ngắn.
 6. Kéo chết bi trực tiếp, để ép phê thuận, đẩy bi carde đi 1 băng ngắn về khu vực bàn ngắn.
 7. Kéo chết bi trực tiếp, để ép phê nghịch, đẩy bi carde đi 2 băng dài trong khu vực bàn ngắn.
 8. Retro chết bi, đẩy bi carde đi 2 băng dài về khu vực bàn ngắn, để tạo thế đánh 1 băng gom bi về góc dậu.
 9. Retrô chạm 1 băng, đẩy bi carde đi 3 băng về khu vực bàn ngắn.
 10. Retrô chạm 1 băng, đẩy bi carde đi 3 băng về khu vực bàn ngắn
 11. Kéo trực tiếp để ép phê nghịch, đè bi carde chạm 1 băng ngắn, tạo thế gom bi.
 12. Sử dụng kỹ thuật đánh Pique để giữ bi chủ, đè bi carde chạm 1 băng dài ra gom bi trong khu vực bàn ngắn.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết về 12 cách đánh trô, kéo trong khu vực bàn ngắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *