Tag Archives: kỹ thuật trô kéo bida

Hướng dẫn cách trô, kéo bida dễ trúng và nhanh gom

Minh họa 12 thế bi retro

Hướng dẫn cách trô, kéo bida bằng hình ảnh và video, tập trung vào 12 thế đánh cơ bản nhất trong bida phăng. Gerhard Huber – một cơ thủ người Đức sẽ hướng dẫn cách trô và kéo bida một cách thuận lợi nhất để gom bi (bao gồm kỹ thuật retro, kéo trực tiếp, trô kéo chết bi, retro 1 băng, và kỹ thuật đánh Pique…

Các tình huống sử dụng kỹ thuật trô kéo để tạo thế gom bida.

Kỹ thuật trô kéo bida

Kỹ thuật trô kéo bi hay còn gọi là kỹ thuật retro bida là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong bida tự do và bida phăng. Hầu hết các cú đánh gom bi và điều bi đều liên quan đến kỹ thuật này. Dưới đây là hướng dẫn tính điểm khi sử dụng kỹ thuật trô kéo bi và một số trường hợp áp dụng để tạo thế bida gom.