Tag Archives: tạo thế gom bi

Các tình huống sử dụng kỹ thuật trô kéo để tạo thế gom bida.

Kỹ thuật trô kéo bida

Kỹ thuật trô kéo bi hay còn gọi là kỹ thuật retro bida là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong bida tự do và bida phăng. Hầu hết các cú đánh gom bi và điều bi đều liên quan đến kỹ thuật này. Dưới đây là hướng dẫn tính điểm khi sử dụng kỹ thuật trô kéo bi và một số trường hợp áp dụng để tạo thế bida gom.